Kvaliteet

Meie peamine eesmärk on kõigi meie toodete kvaliteet.

Seetõttu oleme aastate jooksul paika pannud mitmed sisemised suunised, mida järgime ja mis aitavad meil tagada suurepärase kvaliteedi. Tegelikult algab kogu protseduur juba siis, kui valime välja põlde, kus kanepit kasvatada – seega pikalt enne seda, kui saame hakata lõpptoodete töötlemisele mõtlema.

Kui mullaproovide tulemused vastavad meie nõuetele, liigume järgmise etapi juurde, milleks on seemnete istutamine. Kasutame ainult sertifitseeritud seemneid.

Kanepi kasvatamise vältel teeme korrapäraselt põldudele katseid ja laseme loodusel teha oma osa.

Tänu meie kvaliteedi osakonnale ei pea meie kliendid kunagi pettuma: kui me juba partnerlust alustame, siis tõenäoliselt see ei lõpe, sest jätkame oma standardite täiustamist, et need oleksid konkurentide pakutavatest standarditest alati kõrgemad.

Toiduohutus

Kõik meie valmistooted on läbinud laboratoorsed uuringud, et tagada toodete ohutus ja kvaliteet. Muu hulgas tagame nii madala THC sisalduse kõigis meie toodetes.

  • Valime väga hoolikalt välja põllu, kus kavatseme kanepit kasvatada
  • Meie kasutatavad külviseemned on sertifitseeritud
  • Kõikidel meie põldudel mõõdetakse THC taset alates hetkest, mil taim hakkab õitsema.
  • Pärast saagikoristust viime seemned oma tehasesse, kus seemned kohe eelpuhastatakse ja kuivatatakse
  • Pärast eelpuhastamist ja kuivatamist võtame seemnetest esindusliku proovi ja saadame selle laborisse
  • Kui analüüside tulemused vastavad nõuetele, alustame kanepiseemnete koorimisega
  • Pärast koorimist teeme partiid esindava proovi põhjal uuesti põhjalikud analüüsid

Lisaks sellele kontrollib meid 2–3 korda aastas toidu- ja ohutusosakond ning meid auditeeritakse standardi ISO 22000 alusel.

ISO 22000

Kõik toidutootjad vastutavad oma toodete ohutuse haldamise ja tagamise eest. Just sellepärast ongi standard ISO 22000 loodud. Kui toit on ohtlik, võivad tagajärjed olla väga tõsised. Toiduohutuse juhtimisstandardid on loodud selleks, et aidata ettevõtetel tuvastada võimalikke ohte ja neid kontrollida. ISO 22000 aitab globaliseerida toiduainete tarneahela standardeid ja toob inimesteni toidu, mida nad saavad usaldada.

MAHETOOTE SERTIFIKAAT

Enam kui 22% Eesti maast on mahepõllumajanduslik maa. Tänu sellele on mahetooteid väga lihtne kasvatada. Meil on algusest peale olnud mahetoote sertifikaat. Kõik meie kliendid hindavad mahetooteid, mistõttu kasvatame ja toodamegi just neid. Mahepõllumajandusliku riigina on meil võimalus jõuda välisturgudele üle kogu maailma. Puhas keskkond tähendab kõigi jaoks ka paremat tervist.

Oma toodete ohutuse tagamiseks kasutame järgmisi meetodeid.

HACCP

HACCP ehk ohuanalüüs ja kriitilised kontrollpunktid on süstemaatiline ennetav lähenemisviis toiduohutusele. See aitab ettevõtetel vaadata üle kõik sisemised protseduurid bioloogiliste, keemiliste ja füüsikaliste ohtude seisukohast. See toiduohutuse ja -halduse tööriist aitab meil tagada meie toodete toiduohutuse ja süstemaatiliselt tuvastada võimalikke ohte. Kõik võimalikud ohud ja nendega seotud riskijuhtimismeetmed on kirjeldatud meie HACCP-kavas.

Laborid

Selleks et saaksime turul pakkuda parimat kvaliteeti, kasutame iga päev laboreid. Peamiselt selleks, et tagada meie toodete ohutus ja kvaliteet. Toode võib maitsta, lõhnata või välja näha nii, et sellel pole midagi viga, aga selleks, et olla 100% kindel, pole muud võimalust, kui tellida laboratoorseid uuringuid. Teeme koostööd ainult väga tuntud ja akrediteeritud kolmanda osapoole laboritega.

Sertifitseeritud seemned

Kanepi kasvatamiseks on vaja litsentsi. Kui alustame külvamist, kasutame ainult sertifitseeritud seemneid. See aitab meil tagada meie toodete kvaliteeti. Sertifitseeritud kanepiseemned annavad meile aimu sellest, mida sügisel oodata. Seemnetele on juba teatavad testid tehtud ja tänu sellele ei tule kasvatamise protsessi käigus ebameeldivaid üllatusi.