Kõik mida pead teadma seoses uute THC regulatsioonidega Euroopas alates 01/2023

THC regulatsioonid Euroopas alates 2023

Alates 1. jaanuarist 2023 on lõppude lõpuks ametlikud regulatsioonid seoses Δ9-THC piirnormidega toidus.

Siiani on olnud ainult soovituslikud piirnormid. Soovituslikud piirnormid on nagu ikka, vastavalt vajadusele tõlgendatavad.

Alates 1. jaanuarist 2023 on uued regulatsioonid seoses kanepiseemnete, kanepiõli ja täiendavate toodete osas (Kanepiseemnetest saadud/töödeldud tooted) järgmised:

LISA

Määruse (EÜ) nr 1881/2006 lisa 8. jakku lisatakse kirje 8.6:

Komisjoni määrus (EL) 2022/1393
11. august 2022
Toode Piirnormid (mg/kg)
‘8.6. Delta-9-tetrahüdrokannabionooli (Δ9-THC) ekvivalendid (*1)
8.6.1. Kanepiseemned 3,0
8.6.2. Jahvatatud kanepiseemned, (osaliselt) rasvatustatud kanepiseemned ja muud kanepiseemnetest saadud/töödeldud tooted(*2) välja välja arvatud punktis 8.6.3 osutatud tooted. 3,0
8.6.3. Kanepiseemneõli 7,5

(*1) Piirnorm on delta-9-tetrahüdrokannabinooli (Δ9-THC) ja delta-9-tetrahüdrokannabinoolhappe (Δ9-THCA), summa, mida väljendatakse delta-9-tetrahüdrokannabinoolina Δ9-THC. Δ9-THCA sisaldusele kohaldatakse koefitsienti 0,877 ning sellele vastav piirnorm saadakse järgmise valemiga: Δ9-THC + 0,877 x Δ9-THCA (juhul kui Δ9-THC ja Δ9-THCA on eraldi kindlaks määratud ja arvuliselt väljendatud).

(*2) Kanepiseemnetest saadud/töödeldud tooted on tooted, mis on saadud/töödeldud üksnes kanepiseemnetest.“

Kogu regulatsioon on kättesaadav -> siit

Mis saab toodetest, mis sai toodetud aastal 2022?

Tooted, mis on seaduslikult turule viidud enne 1. jaanuari 2023, võivad jääda turule kuni säilimisaja lõpuni.

Kuidas uus regulatsioon mõjutab kanepi kasvatamist?

Kui uus regulatsioon seab kanepiseemnete THC piirnormiks 3mg/kg kohta, siis tegelikult THC piirnorm põllul, tõuseb sama regulatsiooni raames 0,2%-lt 0,3% peale. Nagu oli eelnevalt 1976a. kuni 1999a. Antud situatsioon pani Euroopas kanepi kasvatamise ebasoodsasse konkurentsi olukorda, mis nüüd taastati.
Kui nüüd võib THC kanepi kasvatamise puhul olla põllul kõrgem, siis THC lõpptootes (näiteks seemnetes) peab olema madalam kui oli soovituslikes piirnormides (5mg/kg).

Kanepi kasvatamine

Tänu THC piirnormi tõstmisele põllul 0,2%-lt 0,3%, on kasvatajatel nüüd võimalik valida palju rohkemate kanepi sortide vahel. Kanepi tööstuse jaoks on see suurepärane, põllumehed saavad nüüd kasvatada rohkem erinevaid kanepikultuure vastavalt lõppeesmärgile.

Kui aga kasvatada kanepit eesmärgiga saada kanepiseemneid, läheb elu tegelikult palju keerulisemaks.

Kiire näide:

0,3% THC-d põllul on 3000 mg/kg
0,0003% THC-d on 3 mg/kg

Kokkuvõtlikult on põllumeestel võimalik valida kasvatamiseks 7 korda rohkem kanepi sorte kui enne, kuid kasvatades kanepit seemnete saamiseks, läheb valik kõvasti kitsamaks.

Millist kanepisorti kasvatamiseks valida?

Kuna uue regulatsiooni kohaselt peab THC olema kanepiseemnetes madalam kui kunagi varem, toob see kaasa turul suuri muutusi. Alustuseks, kasvatamiseks valitava sordi valik saab olema kõige olulisem otsus üldse. Populaarseid kanepi sorte on palju, kuid madala THC-ga sordid saavad tõenäoliselt veelgi populaarsemaks tänu uuele regulatsioonile.

Kanepikiu sordid on teada tuntud madala THC-ga, kuid võrreldes õlikultuuridega võib vaielda seemnete ja õli maitse üle. Lisaks on kiu kultuuride taimed kõvasti kõrgemad, mis teeb saagi koristamise “huvitavamaks”.

Aimates et lähiajal on THC regulatsioonid tulemas, alustasime antud teemale keskendumist juba aastaid tagasi ning arendasime kanepi sordi Estica. Kuna loodust on võimatu kontrollida, on kõige mõistlikum minimaliseerida riske nii palju kui võimalik ja loota parimat. Estica THC näitajad on olnud iga aasta madalad. Seemnete viimase viie aasta keskmine on olnud alla 1mg/kg.

See on meie vajadustele ideaalne lahendus, ning tagantjärgi väga hea otsus.
Loomulikult on valikus ka mitmeid teisi sorte, kuid arvestades madalat THC nõuet, on see hea sort mida kasvatamiseks kaaluda.

Kui kasvatada kanepit seemnete saamise eesmärgil, on tõenäoliselt eesmärk kasutada saaki toiduna ja pole eriti mõistlik riskida et saak on lõpuks täiesti kasutu, sest ei vasta nõuetele.

Kanepiseemned loomasöödaks

Kui olete lugenud uut regulatsiooni, siis tänase seisuga on ebaselge, mis saab kanepiseemnetest, mis on mõeldud loomasöödaks.
Kas loomasöödal hakkavad samad piirnormid kehtima?

Kulisside taga käib juba arutelu, kas normid tulevad samad nagu toidul või natukene kõrgemad. Hetkel ei ole veel otsust langetatud. See paneb mõtlema, kuidas näiteks linnud võivad põldudel, kus THC piirmäär on üle normi, süüa niipalju seemneid kui jaksavad ja kõik on ok. Kuid peale saagi koristamist (kuivatamist, sorteerimist, laboratoorsete analüüside teostamist jne) on THC üle piirnormi ning kogu see töö ja raha on tuulde visatud, sest saak on kasutu.

Tõenäoliselt ühtlustuks selle tulemusel toidu ja sööda hinna erinevus. Või avanevad uued turud ja väljundid toote realiseerimiseks.

Külmpressitud kanepiõli
Kanepiõli

Kanepiseemneõli

Kanepiõlil on uue regulatsiooni kohaselt THC piirnormiks 7,5mg/kg, mitte 3 mg/kg. Miks nii?

Tegelikult on see üpris loogiline.

Kanepiõli saadakse kanepiseemnete külmpressimisel. Antud protsessi raames THC tase õlis tõuseb. Õli pressimisel THC kontsentreerub õlis ning seetõttu laboratoorsed analüüsid näitavad tulemuseks kõrgema THC taseme.

Kokkuvõte

Lõpuks ometi on Euroopas selged THC regulatsioonid, mis puudutavad tooteid kanepiseemnetest. Põllumeestel on võimalik valida rohkem kanepi sorte kasvatamiseks sest THC piirnorm põllul tõsteti 0,2%-lt 0,3% peale. See võimaldab kasvatada rohkem erinevaid sorte, mis on sõltuvalt lõppeesmärgist kindlasti hea. Paraku ei ole THC % tõstmisest põllul aga mitte midagi kasu, kui eesmärk on kasvatada kanepit seemnete saamise eesmärgil. THC põllul võib olla kõrgem, kuid toidus peab olema madalam kui kunagi eales varem. Erinevuseks on 10000 korda (THC põllul vs toidus). Otsus millist sorti kasvatada, on olulisem kui kunagi varem. Loomasööda osas on tulevik ebaselge.

Mõelge oma otsused hoolikalt läbi ja kasvatame rohkem kanepit!

Similar Posts